Στην τελική φάση των εργασιών του μπαίνει το μεγάλο έργο ενίσχυσης και θεμελίωσης
της γέφυρας Ξηριά, με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΞΗΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. 77 ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΙΣΤΙΑΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.000.000
ευρώ (με Φ.Π.Α), που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικότερα, κατόπιν της κατασκευής των έργων ενίσχυσης της θεμελίωσης της
γέφυρας, εκκινούν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης του φορέα ανωδομής και του
καταστρώματος κυκλοφορίας.
Για λόγους ασφάλειας, και κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζεται προσωρινή εναλλάξ κυκλοφορία των δύο
κατευθύνσεων με φωτεινό σηματοδότη σε τμήμα του εθνικού οδικού
δικτύου της Εθνικής Οδού αριθ.77 Χαλκίδας – Ιστιαίας, επί της Γέφυρας
Ποταμού Ξηριά, από σήμερα Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και για τους
επόμενους δύο μήνες.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει μεριμνήσει για την τοποθέτηση της απαιτούμενης
σήμανσης για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και κυρίως με ασφάλεια, τόσο για τους
διερχόμενους οδηγούς όσο και για τους εργαζόμενους, εκτέλεση του εν λόγω έργου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί για την απαρέγκλιτη εφαρμογή της τοποθετημένης σήμανσης
και την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ για όσο διάστημα θα εκτελούνται οι εργασίες.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia