ώρες κοινής ησυχίας

Από 1 Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας άλλαξαν, καθώς βαίνουμε στην χειμερινή περίοδο.

Ειδικότερα, ως χειμερινή περίοδος λογίζεται το διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Μαρτίου. Σύμφωνα λοιπόν με την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.


Σημειώνεται τέλος πως «οι παραβάτες που δεν θα τηρούν το νέο χειμερινό ωράριο θα διώκονται σε βαθμό πταίσματος».

Πηγή: https://www.goodnet.gr/

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από admin