Θετικά ανταποκρίθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός στο
αίτημα του Βουλευτή Ευβοίας κ. Θανάση Ζεμπίλη για την ένταξη της προμήθειας
του απαραίτητου εξοπλισμού για τη δημιουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στο
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Ειδικότερα, ο Θανάσης Ζεμπίλης είχε ζητήσει από τον Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, με την από 29 Σεπτεμβρίου 2022 επιστολή του, να ενταχθεί η προμήθεια
και διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού για το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο στη νέα
προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας), υπογραμμίζοντας ότι
η δημιουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου πρέπει να αποτελέσει ύψιστη
προτεραιότητα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα νοσοκομείο, που απευθύνεται στους
περισσότερους από τους μισούς κατοίκους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός με την αρ. πρωτ.: 2502/19-10-
2022 απαντητική του επιστολή προς τον Βουλευτή Ευβοίας, αναφέρει ότι το
συγκεκριμένο αίτημα είναι εφικτό και τέτοιου είδους δαπάνες είναι επιλέξιμες για
χρηματοδότηση από το νέο ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027, στο πλαίσιο του ΣΠ4
και στις Δράσεις, 4.5.1- «Ανάπτυξη υποδομών υγείας» και 4.5.2-«Αναβάθμιση κι
επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης» . Συγκεκριμένα, η επιστολή του κ.
Σπανού προς τον κ. Ζεμπίλη αναφέρει τα εξής:  
«Κύριε Βουλευτά, 
Αγαπητέ Θανάση, 
Σε συνέχεια του ερωτήματός σας αναφορικά με τη δυνατότητα ένταξης της
προμήθειας και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού για το Αιμοδυναμικό
Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας στη νέα Προγραμματική Περίοδο
2021-2027, σας γνωρίζουμε ότι, έργα και δράσεις ενίσχυσης των υποδομών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγείας, αποτελούν κεντρικό σημείο της
Πολιτικής της Περιφέρειας και είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση από το νέο ΕΠ
«Στερεά Ελλάδα» 2021-2027, στο πλαίσιο του ΣΠ4 και στις Δράσεις, 4.5.1-
«Ανάπτυξη υποδομών υγείας» και 4.5.2-«Αναβάθμιση κι επέκταση εξοπλισμού
υγειονομικής περίθαλψης» , εφόσον θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
ένταξης που θα ισχύσουν με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης. 
Βλέπουμε με ιδιαίτερα θετική διάθεση την προοπτική υλοποίησης της εν λόγω
δράσης που εύστοχα αναδεικνύετε, και παρακαλώ πολύ θεωρήστε δεδομένη την
πρόθεση μου για τη μεταξύ μας συνεργασία, με γνώμονα την κάλυψη αναγκών των
πολιτών της Στερεάς Ελλάδας στον τομέα της υγείας. 
Εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε
πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia