Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Κύμης, κ. Άγγελος Μαργέλης ενημερώνει σχετικά με την Εκστρατεία για την καθαριότητα στην Κοινότητα Κύμης, με επιστολή του προς τους: ΠΣ Ελλάδα, Ι.Μ. Καρυστίας & Σκύρου, Δήμαρχο Κύμης – Αλιβερίου, Υπηρεσία Καθαριότητας, Δήμου Κύμης – Αλιβερίου (κ. Όλγα Χαλδούπη), ΝΠΔΔ Δήμου, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Κ. Κότσαρη Γεώργιο
Αντ/ρχο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μαστροκώστα, Αντ/ρχο Κύμης κ. Θεοδώρου, ΔΣ & Συμβ. Κοιν. Κύμης, Υπ.Καθαριότητας(Ταμπ), Ε.Ε.Β.Ε. Κ & Π., 1 ο & 2 Ο ΔΣ Κύμης-ΑΕΝ, Γυμνάσιο & Λύκειο Κύμης, ΟΛΝ Ευβοίας, Γ/180 ΜΚΒ. Α.Τ. Κύμης, Λιμεναρχείο, ΠΚ Κύμης, ΚΤΕΛ Ευβοίας, Πίνακα Ανακοινώσεων.

Αναλυτικά η επιστολή :

ΘΕΜΑ.: Εκστρατεία για την καθαριότητα στην Κοινότητα Κύμης.
ΣΧΕΤ.: (α). Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου
Κύμης – Αλιβερίου.
(β). Α.Α.:26/Α.Π.:16079/13.10.2.22/ Κοινότητα Κύμης.

 1. Σας γνωρίζουμε ότι με το (β) σχετικό το Συμβούλιο της Κοινότητας Κύμης
  ομόφωνα αποφάσισε με βάση το (α) όμοιο κατά την διάρκεια συνεδρίασης, την εκστρατεία
  για την καθαριότητα στην Κοινότητα Κύμης.
 2. Η απόφαση, (β) σχετικό, περιλαμβάνει :
            α. Τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης, σε
  επιλεγμένα σημεία. Έχει υποβληθεί πρόταση στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
  β. Τοποθέτηση πινακίδων σε κάδους, οι οποίες κατασκευάζονται.

          γ. Ενημερωτικές ομιλίες σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, από ΑΕΝ μέχρι
Παιδικούς Σταθμούς.
          δ. Ομιλίες σε Ιερούς Ναούς, μετά από έγκριση Ι. Μ. Καρυστίας και Σκύρου.
          ε. Επισκέψεις μαθητών σε ΣΜΑ με συνεργασία με ΚΤΕΛ Ευβοίας..
        στ. Διανομή φυλλαδίων σε Δημοτικά, Γυμνάσιο, Λύκειο, αφετηρία ΚΤΕΛ, Ταξί
και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους
          ζ. Διαγωνισμός ζωγραφικής για Δημοτικά Σχολεία και βράβευση κατά την
εορταστική εκδήλωση του Αγίου Αθανασίου.
          η. Διαγωνισμός Έκθεσης με θέμα την καθαριότητα για Γυμνάσιο και Λύκειο
Κύμης και βράβευση κατά την εορταστική εκδήλωση του Αγίου Αθανασίου.
         θ. Εύρεση Εθελοντών για δράσεις και προτάσεις ( πληροφορίες, εργασίες
καθαριότητας κλπ).

 1. Για την επιτυχία του στόχου επαφιέμεθα στην συμπαράσταση και υποστήριξη
  των παρακάτω φορέων, όπου θα υποβάλουμε συγκεκριμένα αιτήματα και προσφορές:

α. Ι.Μ. Καρυστίας και Σκύρου
β. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
γ. Δήμο Κύμης Αλιβερίου
δ. ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου.
ε. ΚΤΕΛ Ευβοίας
στ. Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσιο, Λύκειο Κύμης και ΑΕΝ
ζ. Γ΄/180 ΜΚΒ ΧΟΚ, Α.Τ. Κύμης, Λιμεναρχείο Κύμης και Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμηςη. ΟΛΝ Ευβοίας.
θ. Ε.Ε.Β.Ε. Κύμης και Περιχώρων.
ι. Λοιποί φορείς κατά την όδευση του προγράμματος

 1. Η διάρκεια της εκστρατείας θα είναι διαρκής και τα αντικείμενα
  επαναλαμβανόμενα.
 2. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να υλοποιηθεί η καλύτερη
  κατάσταση από πλευράς καθαριότητας.
  Ο

Πρόεδρος της Κοινότητας Κύμης

ΤΣΥ
Αγγελής Γ. Μαργέλης
Αντιστράτηγος ε.α.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia