Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και ήδη συμβασιοποίησε το
έργο: «Συντήρηση γεφυρών “Μπέλεϊ” Π.Ε. Ευρυτανίας», αρχικού προϋπολογισμού 150.000
ευρώ.
Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση μεταλλικών γεφυρών τύπου “Μπέλεϊ”.
Ειδικότερα, προβλέπεται να γίνουν εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, επιστεγάσεις,
χρωματισμοί και άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις.
«Εκτελούμε στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας μια σειρά έργων, τα οποία
αναβαθμίζουν αισθητά το οδικό δίκτυο, δίχως να αλλοιώνουν υπέρμετρα το φυσικό
περιβάλλον. Στην ίδια κατεύθυνση, ξεκινούμε εργασίες επισκευής – συντήρησης των
μεταλλικών γεφυριών», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.
«Με το συγκεκριμένο έργο παρεμβαίνουμε στο οδικό δίκτυο Διπόταμα –  Χελιδόνα και Ροσκά –
Παντα Βρέχει με σημαντικές εργασίες στις υπάρχουσες γέφυρες τύπου “Μπέλεϊ” για την
αναβάθμιση και συντήρηση του οδικού μας δικτύου», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
Ευρυτανίας Άρης Τασιός.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia