Εθελοντική δράση του Συλλόγου Θαρουνίων για να αναδειχτούν οι ομορφιές του χωριού που τείνει να ερημώσει.

Από eXpressEvia