Σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της Κοινότητας Οξυλίθου, κα Κλαίρη Κατσαρή αναφέρει σχετικά με την Oμιλία για το Ηφαιστειακό Σύμπλεγμα Οξυλίθου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύμη την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, για την οποία θα υπάρξει Δωρεάν μεταφορά των κατοίκων της κοινότητας Οξυλίθου.

Κατόπιν αιτήματος του Πολιτιστικού μας Συλλόγου προς τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Κύμης κ. Αλέξανδρο Θεοδώρου, πουλμανάκι του Δήμου θα μεταφέρει συγχωριανούς μας στο Kymi Palace και στην εκδήλωση του Συλλόγου για τον γεωτοπο-ηφαίστειο Οξυλίθου.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Το πουλμανάκι θα ξεκινήσει τη Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στις 6:15 μ.μ. από το Κατώμερο.

Από nefeli