Την άρση των εμποδίων για ένταξη των αιτήσεων από την Εύβοια για τα «μικρά»
φωτοβολταϊκά στο δίκτυο, ζητάει  με Ερώτησή του προς τον . Ειδικότερα, με
την Αρ.πρωτ.: 6/3-10-2022

VelisariouText
Banos
Fafoutis
Dourmas
Georgiou
Gikas
Kiousis
Kotis
Kousoula
Labrou
Lathouras
Levedi
Markou
Megaritis
Mexi
Mirotsos
NKiousis
Rigos
Stamou
Thalassinou
Thomas
Zervas
Sakelaraki
Tsaklari
Tsokani
Vathi
Zervas
Agelou
Aidini
Baka
Betas
Damianos
Dariveri
Giamarelos
Gianakaras
Kabouri
Karvounis
Katsos
Kodou
Makarona
Mastradona
Nikolaou
Rogas
Epimenoume
Falidas
Gerokostantis
Koukouzas
Lamprou
Pnevmatikos
Triadafilou
Afrati
Mekra
Paleologou
Spirou
Tsamaris
Zarganis
previous arrow
next arrow

Σε ερώτησή του ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Θανάσης Ζεμπίλης, αναφέρει τα εξής:
«Με την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4819/2021 καθορίζονται οι διατάξεις
για τις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών σταθμών που πρόκειται να εγκατασταθούν σε
κορεσμένα δίκτυα. Εν συνεχεία, με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ.:
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673 του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 4221 Β-
10.08.2022) γίνεται ο καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για
την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς
σταθμούς, χωρίς όμως να αίρεται ο αποκλεισμός για την Εύβοια.  
Αναμφίβολα πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία που ανοίγει το δρόμο σε
επενδυτές φωτοβολταϊκών σταθμών που σχεδιάζουν να εκμεταλλευτούν τα
πρόσθετα περιθώρια ηλεκτρικού «χώρου» που διατέθηκαν στα κορεσμένα δίκτυα.
Στις περιοχές, όμως, με κορεσμένο δίκτυο ανήκει και η Εύβοια. Περιοχή που έχει
συμβάλλει τα μέγιστα στην αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Ειδικά, η νότια Εύβοια
αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στην εγκατάσταση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
Ενώ, όμως, η νομοθεσία και η υποδομή, αναφορικά με τα δίκτυα μεταφοράς,
βοήθησαν τις μεγάλες επενδύσεις να εγκατασταθούν και να συνδεθούν στο
σύστημα μεταφοράς, οι μικρές επενδύσεις βάλτωσαν, αποκλείοντας επί της ουσίας
τους μικρούς παραγωγούς, που επί της ουσίας ήταν μικροεπενδυτές από την τοπική
κοινωνία. Μέχρι και σήμερα, το σύστημα δεν δέχεται αιτήσεις για μικρά
φωτοβολταϊκά από την Εύβοια.   
Πρόκειται για μία αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί. Στο πλαίσιο της
ενεργειακής δημοκρατίας, η Πολιτεία οφείλει να νομοθετήσει υπέρ των μικρών
παραγωγών, ώστε να διασφαλιστεί ο απαραίτητος ενεργειακός χώρος για τη
σύνδεση των μικρών φωτοβολταϊκών στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. Οι όποιες εκκρεμότητες υφίστανται πρέπει να διευθετηθούν, ώστε να
ανοίξει και για την Εύβοια η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μικρά
φωτοβολταϊκά.    
Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας:  
 Πότε αναμένεται να ισχύσουν για την Εύβοια οι προβλέψεις του Ν.
4819/2021 για τη διάθεση ηλεκτρικού χώρου για την εγκατάσταση
νέων «μικρών» φωτοβολταϊκών;».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia