ΑΣΕΠ – Όλες οι ειδήσεις: Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Η νέα Προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 70 θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο-ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι ειδικότητες

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 33
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 1
 • ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 1
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow