Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση γέφυρας στη γερμανική τάφρο και διαμόρφωση προσβάσεων», αρχικού προϋπολογισμού 380.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατεδάφιση τμήματος της υφιστάμενης γέφυρας μήκους 36 μέτρων περίπου και η κατασκευή νέας κυρτής μεταλλικής γέφυρας, προκειμένου να:

  • Εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των υδάτων της γερμανικής τάφρου.
  • Αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων (εξαιτίας της γέφυρας) στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Κόμματος και του Αεροδρομίου Λαμίας. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί στους 6 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπ’ όψη και την ανάγκη μετακίνησης των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε:

«Παρεμβαίνουμε στην περιοχή του Αεροδρομίου της Λαμίας με έργο αρχικού προϋπολογισμού 380.000 ευρώ για την αντικατάσταση της γέφυρας επί της γερμανικής τάφρου. Θα κατασκευαστεί νέα κυρτή μεταλλική γέφυρα, η οποία δεν θα παρεμποδίζει τη ροή των υδάτων.

Παράλληλα, προχωρούμε γρήγορα τον καθαρισμό της γερμανικής τάφρου, ενώ ήδη δουλεύεται και ο καθαρισμός της κύριας κοίτης του Σπερχειού. Είναι άλλη μια δέσμευσή μας προς τους κατοίκους του Κόμματος, που είδαν τις περιουσίες τους να πλημμυρίζουν και να τίθενται οι ίδιοι σε κίνδυνο. Τέλος, και σημαντικότερο, επιμένουμε για την άμεση υλοποίηση της εντολής του Υπουργείου Υποδομών προς τον ανάδοχο του Ε65 για δημιουργία διοδεύσεων που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη φυσική ροή των πλημμυρικών υδάτων προς τις εκβολές του Σπερχειού».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας τόνισε: «Ταυτόχρονα με την αντικατάσταση της γέφυρας, είναι σε πλήρη εξέλιξη και ο καθαρισμός της γερμανικής τάφρου, ο οποίος αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί. Στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού μας, με δύο κρίσιμα έργα θωρακίζουμε την ευρύτερη περιοχή του Κόμματος με γνώμονα πάντα την προστασία των πολιτών της περιοχής και της περιουσίας αυτών».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από admin