Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. σύμφωνα με την ανακοίνωση το Γραφείου Τύπου και του κου Γιάννη Στέρπη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας
(Φαρμακίδου 15 – 1 ος όροφος ). Περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

VelisariouText
Banos
Fafoutis
Dourmas
Georgiou
Gikas
Kiousis
Kotis
Kousoula
Labrou
Lathouras
Levedi
Markou
Megaritis
Mexi
Mirotsos
NKiousis
Rigos
Stamou
Thalassinou
Thomas
Zervas
Sakelaraki
Tsaklari
Tsokani
Vathi
Zervas
Agelou
Aidini
Baka
Betas
Damianos
Dariveri
Giamarelos
Gianakaras
Kabouri
Karvounis
Katsos
Kodou
Makarona
Mastradona
Nikolaou
Rogas
Epimenoume
Falidas
Gerokostantis
Koukouzas
Lamprou
Pnevmatikos
Triadafilou
Afrati
Mekra
Paleologou
Spirou
Tsamaris
Zarganis
previous arrow
next arrow


ΘΕΜΑ 1ο : Περί έγκρισης προγράμματος χρήσης χώρων ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δημοτικών Κλειστών
Γυμναστηρίων
ΘΕΜΑ 2ο : Περί έγκρισης προγράμματος χρήσης ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΘΕΜΑ 3ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 2022-2023
ΘΕΜΑ 4ο : Παραχώρηση Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου ως αγωνιστικές έδρες
ΘΕΜΑ 5ο : Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ [8] μηνών
έτους 2023 στον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. συνολικού αριθμού τεσσάρων [4] ατόμων πλήρους απασχόλησης για τις
ανάγκες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, Πολιτιστικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων και τεσσάρων
[4] μουσικών εκτελεστών μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες των Μουσικών Συνόλων.
ΘΕΜΑ 6ο : ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΘΕΜΑ 7ο : 7 η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022
ΘΕΜΑ 8ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΘΕΜΑ 9ο : ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΘΕΜΑ 10ο: AΠΟΔΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΗΝΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΘΕΜΑ 11ο : Περί Έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΟΑΠΠΕΧ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για την Πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ»

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia