Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. σύμφωνα με την ανακοίνωση το Γραφείου Τύπου και του κου Γιάννη Στέρπη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας
(Φαρμακίδου 15 – 1 ος όροφος ). Περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο : Περί έγκρισης προγράμματος χρήσης χώρων ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δημοτικών Κλειστών
Γυμναστηρίων
ΘΕΜΑ 2ο : Περί έγκρισης προγράμματος χρήσης ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΘΕΜΑ 3ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 2022-2023
ΘΕΜΑ 4ο : Παραχώρηση Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου ως αγωνιστικές έδρες
ΘΕΜΑ 5ο : Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ [8] μηνών
έτους 2023 στον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. συνολικού αριθμού τεσσάρων [4] ατόμων πλήρους απασχόλησης για τις
ανάγκες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, Πολιτιστικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων και τεσσάρων
[4] μουσικών εκτελεστών μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες των Μουσικών Συνόλων.
ΘΕΜΑ 6ο : ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΘΕΜΑ 7ο : 7 η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022
ΘΕΜΑ 8ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΘΕΜΑ 9ο : ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΘΕΜΑ 10ο: AΠΟΔΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΗΝΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΘΕΜΑ 11ο : Περί Έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΟΑΠΠΕΧ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για την Πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ»

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia