Την ανάγκη προσαρμογής του Αστικού Κώδικα στα νέα δεδομένα του ψηφιακού μετασχηματισμού, τόνισε στη Βουλή ο Θανάσης Ζεμπίλης ως εισηγητής του Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/770 και (ΕΕ) 2019/771. Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της τέταρτης συνεδρίασης (β´ ανάγνωση) στην αρμόδια επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ο Βουλευτής Ευβοίας ανάμεσα σε άλλα ανέφερε τα εξής:  

«Από τις προηγούμενες συνεδριάσεις, της επί της αρχής και επί των άρθρων συζήτησης, αναδείχθηκε η νομοτεχνική αρτιότητα, αλλά και η χρησιμότητα των διατάξεων του Σ/Ν, που κατατείνουν στην προστασία των καταναλωτών και την προώθηση της αγοράς και πλέον της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Είναι, μάλιστα, πολύ σημαντικό για την ασφάλεια και απλότητα του δικαίου ότι εξακολουθεί και με το νέο δίκαιο να υπάρχει ένα μόνο σύνολο κανόνων για το δίκαιο της πώλησης και όχι δύο ξεχωριστά, έναν στον Α/Κ και ένα άλλο στο γενικό νόμο για τους καταναλωτές (τον 2251/1994). Αυτό προϋπέθετε την τροποποίηση και τoν εκσυγχρονισμό των σχετικών διατάξεων του Α/Κ.   

Κατά την ακρόαση φορέων διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για αυτό. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι πράγματι ο θεμελιώδης νόμος του ιδιωτικού δικαίου είναι ένα βαρύ νομοθέτημα, που με ιδιαίτερη προσοχή και φειδώ θα πρέπει να μεταβάλλονται οι διατάξεις του. Ωστόσο, σήμερα φαντάζει ως αδήριτη ανάγκη η προσαρμογή του κώδικα στις νέες μορφές εμπορικής δραστηριοποίησης, τις νέες ψηφιακές συμβάσεις, τα νέα δεδομένα της τεχνολογίας, μιας παγκοσμιοποιημένης και ανταγωνιστικής αγοράς.  Δεν μπορεί δηλαδή, ο Α/Κ στα άρθρα 1078 επ. να περιέχει ρυθμίσεις για το σμήνος μελισσών που αποδήμησε και να μην περιέχει διατάξεις, ώστε να προστατεύει τον καταναλωτή στις ψηφιακές του συναλλαγές, που αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητάς του. Αποτέλεσε, συνεπώς, μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία η ενσωμάτωση της οδηγίας 771, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις του κεφαλαίου της πώλησης, με σκοπό να ανταποκρίνονται πληρέστερα στην ψηφιακή οικονομία και να ρυθμίζεται κατά τρόπο ενιαίο κάθε πώληση, ανεξαρτήτως της ιδιότητας των συμβαλλομένων ως εμπόρων ή καταναλωτών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται αφενός μεν, μέσω της αποφυγής νομοθετικής διάσπασης, η συνοχή του εξωτερικού συστήματος του δικαίου των συμβάσεων, αφετέρου δε προστατεύεται και ενισχύεται η τελολογική και αξιοκρατική ενότητα του δικαίου αυτού. Άλλωστε, για τη δημιουργία του Σ/Ν συστήθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με προσωπικότητες εγνωσμένου επιστημονικού κύρους, που εργάστηκε σχεδόν δύο χρόνια, για να παραδώσει ένα υψηλής ποιότητας νομοθετικό κείμενο.    

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πανδημία επιτάχυνε δραστικά την μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας στην ψηφιακή εποχή. Και αυτές οι νέες συνθήκες που αναδύονται, αναγκάζουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και πολίτες να αναζητούν ψηφιακές λύσεις. Αποτελεί δε κοινή διαπίστωση, ότι σε αυτή τη νέα εποχή η χώρα μας διακρίθηκε διεθνώς στον τομέα του εκσυγχρονισμού και της ψηφιακής μετάβασης στο κράτος, τη κοινωνία και την οικονομία.   

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους δεν απλουστεύει μόνο τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και κάνει την καθημερινότητα των πολιτών ευκολότερη, αλλά παράλληλα εκπαιδεύει τους πολίτες στη χρήση του διαδικτύου. Διαμορφώνει μία ευρύτερη κουλτούρα μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.    

Ακούστηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση παρατηρήσεις, σχετικά με τις επιδόσεις της χώρας μας στο τομέα της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Σίγουρα η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει σε επίπεδο εξοπλισμού και υποδομών. Για το σκοπό αυτό, τόσο για τις υποδομές, όσο και για τις ψηφιακές δεξιότητες, προγραμματίζει, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, μεγάλα έργα και δράσεις που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της digital οικονομίας. Όμως όλα αυτά δεν θα πρέπει να μετριάσουν την μεγάλη επιτυχία της χώρας μας. Ακόμα και στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου η Ελλάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από admin