Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου  σε συνεδρίαση 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα  δημοτικού καταστήματος Κριεζών ( Αρ. απ. 210/2014), στις 2 Αυγούστου 2022  ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:30 μ.μ., προκειμένου να συζητήσουμε και να  αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους  2022. 

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη Εισηγητικής Έκθεσης 1ου Τριμήνου οικ.  έτους 2022. 

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’αριθμ. 9/2022 απόφασης της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: « Παραχώρηση αιθουσών Σχολείων,  προαύλιων χώρων για τις ανάγκες συνδέσμων, συλλόγων, φορέων του  Δήμου μας για : “ Πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος,  Πολιτιστικές εκδηλώσεις – δρώμενα, προγράμματα εκπαίδευσης, Εξετάσεων,  εκμάθησης, χρήσεις κοινής ωφέλειας”». 

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’αριθμ. 8/2022 απόφασης της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Εισήγηση προς το δημοτικό  συμβούλιο κατανομής πίστωσης ποσού 74.000,00 € στις σχολικές επιτροπές  του Δήμου για “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων”. 

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων των  συστημάτων βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων πόλεως Κύμης. 

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων για  την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, του Πολιτιστικού – Μορφωτικού 

Συλλόγου Βρύσης – Επισκοπή ‘Η ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ’ και του Πολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Γιαννηδιωτών ‘ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ’. 

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας ,  για την αποφυγή διασποράς της πανδημίας κορωνοϊου covid-19. 

 Ο Πρόεδρος   Ζέρβας Γεώργιος 

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia