Τους βασικούς στόχους των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, ανέπτυξε κατά τη τοποθέτησή του στη  αρμόδια διαρκή επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ο Θανάσης Ζεμπίλης. Ο Βουλευτής Ευβοίας που έχει οριστεί εισηγητής στο υπό εξέταση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση των ανωτέρω οδηγιών στην εθνική έννομη τάξη, μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: 

«Ο Ευρωπαίος νομοθέτης επέλεξε το μοντέλο της μέγιστης ή πλήρους εναρμόνισης, προκειμένου να απαντήσει με τρόπο ενιαίο, σύγχρονο και λειτουργικό στις προκλήσεις που δημιουργούν η ψηφιακή οικονομία και τεχνολογία στο δίκαιο των συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και στις πωλήσεις αγαθών. Βασικές στοχεύσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης αποτελούν: α) η ταχύτερη ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων β) η εξάλειψη των βασικών φραγμών που σχετίζονται με το δίκαιο των συμβάσεων και παρεμποδίζουν τις διασυνοριακές συναλλαγές γ) η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών με τον καθορισμό ενιαίων κανόνων με σαφή δικαιώματα για τους καταναλωτές και δ) ο περιορισμός των περιπτώσεων του αθέμιτου ανταγωνισμού εξαιτίας των μεγάλων αποκλίσεων στους εθνικούς κανόνες των κρατών μελών.    

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ψηφιακή οικονομία, για να εδραιωθεί μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά, χρειάζεται ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα μπορούσε να επιφέρει ασφάλεια δικαίου και, ως εκ τούτου, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ξένες αγορές και, παράλληλα, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οι εναρμονισμένοι κανόνες για τα ψηφιακά προϊόντα θα μειώσουν το κόστος για τους εμπόρους και θα τους ενθαρρύνουν να επεκταθούν πέραν των συνόρων. Δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων σε κάθε χώρα της ΕΕ όπου επιθυμούν να πραγματοποιούν πωλήσεις. Οι καταναλωτές θα γνωρίζουν τι μπορούν να αναμένουν όταν αγοράζουν ψηφιακές υπηρεσίες και αγαθά μέσω διαδικτύου, και ποια είναι τα δικαιώματά τους, σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό.   

Περαιτέρω, ένας από τους βασικούς στόχους της οδηγίας για την πώληση αγαθών είναι να εξασφαλίσει στους καταναλωτές το ίδιο επίπεδο προστασίας όταν πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές από όλη την ΕΕ με αυτό που έχουν όταν ψωνίζουν σε φυσικό κατάστημα, και θα καλύπτει όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών με ψηφιακά στοιχεία».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από admin