Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, από την Τετάρτη 3/8/2022 κατά τη διάρκεια της ημέρας, στην θαλάσσια περιοχή του διαύλου μεταξύ πορθμειακής γραμμής ΕΡΕΤΡΙΑΣ- ΩΡΩΠΟΥ Νοτίου Ευβοϊκού κόλπου και σε στίγμα φ=38 ο    21΄.012΄΄ Ν .λ=023 ο 47΄.644΄΄ Ε θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανέλκυσης ναυαγίου.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή και
προκειμένου διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία διέλευσης πλοίων, εφίσταται η προσοχή
των κ.κ Πλοιάρχων πλοίων-σκαφών περί της ασφαλούς πλεύσης και τηρώντας απαρέγκλιτα
του κανόνες του Δ.Κ.Α.Σ. δια την αποφυγή ναυτικού ατυχήματος.

Από eXpressEvia