“Μετά από στοχευμένες συνεργασίες ήρθε η επιβράβευση των μεγάλων προσπαθειών που κατέβαλε το Ναυτικό ΕΠΑΛ Κονιστρών και είχε ως αποτέλεσμα να επιλεγεί σε πανελλαδικό επίπεδο, έτσι ώστε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά ναυτικά λύκεια από όλη την Ευρώπη.

Με στόχο την δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και στην κοινωνία γενικότερα.” αναφέρει ο Διευθυντής ΕΠΑΛ Κονιστρών κ. Κοντολιός Γεώργιος.

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA συμπράττει με
τον ιταλικό περιβαλλοντικό οργανισμό Marevivo Onlus και δύο τεχνικά λύκεια, το
Ναυτικό Ινστιτούτο “G. Da Verrazzano” στο Porto Santo Stefano (Grosseto, Ιταλία) και
το 1 ο ΕΠΑΛ Κονιστρών Ευβοίας για τη διαμόρφωση θαλάσσιας και κλιματικής
«συνείδησης», με εστίαση στους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των ναυτικών
επαγγελματικών λυκείων, καθώς και ευρύτερα μεταξύ των ενδιαφερόμενων πολιτών και
τοπικών κοινωνιών.
Η κατανόηση και ικανότητα να εξηγούμε με απλά λόγια θέματα όπως οι επιπτώσεις της
επίδρασής μας στο θαλάσσιο περιβάλλον και το κλιματικό σύστημα, η σημασία της
θάλασσας και του κλίματος για τη ζωή στη Γη και την ανθρώπινη ζωή, κ.ά. δηλαδή ο
«θαλάσσιος και κλιματικός γραμματισμός» (ocean and climate literacy) αποτελεί
απαραίτητο εφόδιο για την καλλιέργεια βιώσιμων συμπεριφορών, ιδιαίτερα για τους
νέους επαγγελματίες της θάλασσας.
Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Ride the Wave” με χρηματοδότηση
από το πρόγραμμα Erasmus + (2021-2027) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη και
προβλέπει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων θαλάσσιου και κλιματικού
γραμματισμού ειδικά για τα ναυτικά επαγγελματικά λύκεια, την ενίσχυση των δεξιοτήτων
διδασκαλίας και εκμάθησης των θεμάτων αυτών, καθώς επίσης και την ενεργό
συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων και άλλων εμπλεκομένων από το χώρο των θαλάσσιων
επαγγελμάτων και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος με σκοπό τη
δημιουργία ενός «Τοπικού Θαλάσσιου Δικτύου» (Local Sea Network) για την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: Ιστοσελίδα και Facebook

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia