Συνολικά 35 νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκαν στο καθεστώς
ενίσχυσης: «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού
Νόμου 4399/2016 και θα επιχορηγηθούν, με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Φάνη Σπανού.
 
Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις (βλ. πίνακα) κατέθεσαν τα επενδυτικά τους σχέδια στην
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο
της 5 ης  προκήρυξης. Αξιολογήθηκαν και έλαβαν την υψηλότερη μοριοδότηση, προκειμένου να
επιχορηγηθούν.
 
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ύψος των 13.644.654,08 €.
Το σύνολο των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν είναι 30.764.838,76 €.
 
Όλοι όσοι κατέθεσαν επενδυτικά σχέδια, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν πλήρως από
το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους
με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους, μέσω του οποίου υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το
αίτημά τους.
 
Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης
Σπανός δήλωσε
: «Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δημιουργούμε συνθήκες κατάλληλες για
να προσελκύσουμε επενδύσεις. Στηρίζουμε παράλληλα όσους Στερεοελλαδίτες επιθυμούν να
επενδύσουν στον τόπο τους. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώσαμε την αξιολόγηση όσων
επενδυτικών σχεδίων κατατέθηκαν και ανακοινώνουμε σήμερα την ένταξη 35 ακόμη μικρών ή
πολύ μικρών επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας στον Αναπτυξιακό Νόμο.
Πρόκειται για νέες ή υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποστηριχθούν με
χρηματοδοτήσεις άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να προχωρήσουν σε
επενδύσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Δουλεύουμε για την ανάσχεση των
αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης. Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις
μας με στόχο την τόνωση της τοπικής μας οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από admin