Η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ευβοίας ανακοινώνει : “Ήμασταν ξεκάθαροι από την πρώτη στιγμή:
Η βιαστική και χωρίς ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας ,δημιουργία του συγκεντρωτικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α.Ε (Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε) Στερεάς Ελλάδας θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από όσα θα έλυνε. Ήρθε η ώρα να επιβεβαιωθούμε με τραγικό τρόπο.


Η αποτυχημένη διαχείριση του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, που εξυπηρετεί τους Δήμους Χαλκιδέων, Ερέτριας, Κύμης- Αλιβερίου, Καρύστου και Διρφύων- Μεσσαπίων, φαίνεται από την επαπειλούμενη διακοπή λειτουργίας του τον Ιούλιο ΄22.
Από την προηγούμενη Δημοτική περίοδο, είχε αποφασιστεί να δημιουργηθεί εργοστάσιο- Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) που ήταν ενταγμένο έργο, στο ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας, που θα αντικαθιστούσε την υπάρχουσα δομή του ΧΥΤΑ. Επίσης την δημιουργία «Πράσινων Σημείων»
Είχαμε προτείνει τότε την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανακύκλωση, την
επαναχρησιμοποίηση υλικών και την κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων, στοχεύοντας την μείωση του όγκου των απορριμμάτων και δίνοντας χρόνο στην λειτουργία του ΧΥΤΑ.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα με την ολιγωρία και ανοχή των Δημάρχων της Εύβοιας, δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των έργων, από τον Φο.Δ.Σ.Α.
Μάλιστα πρότειναν στον Δήμο Χαλκιδέων να πηγαίνει τα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ
Ιστιαίας και οι υπόλοιποι Δήμοι στην Άμφισσα.
Αν συμβεί αυτό τότε οι κάτοικοι της Εύβοιας θα επιβαρυνθούν οικονομικά με αύξηση των τελών καθαριότητας και οι προϋπολογισμοί των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων θα περιοριστούν με ότι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας.
Ο Φο.Δ.Σ.Α, παρά το σημαντικό ποσό, τον εξοπλισμό και το προσωπικό που παρέλαβε από τους Δήμους της Νοτιοκεντρικής Εύβοιας (κυρίως από τον Δήμο Χαλκιδέων), κατά την έναρξη λειτουργίας του, συνεχίζει την άδικη πολιτική εις βάρος των Δήμων της Εύβοιας.
Μια ματιά στους προϋπολογισμούς (αύξηση λειτουργικών εξόδων σε μισθώματα,
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) και στα τεχνικά προγράμματα ( απουσία έργων και
μελετών στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας σε σχέση με τους υπόλοιπους ΧΥΤΑ του φορέα) των τελευταίων ετών δείχνουν την ευθύνη του φορέα για αυτή την κατάσταση. Επιπλέον η απορροφητικότητα από το ΕΣΠΑ είναι χαμηλή.
Στην σημερινή κατάσταση ένας είναι ο δρόμος: Φυγή προς τα εμπρός.
Ο Δήμος της Χαλκίδας και η Δημοτική Αρχή, μέχρι σήμερα έχει επιδείξει απαράδεκτη ολιγωρία στην επίλυση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος, ενώ όφειλε να είχε από καιρό ενεργοποιηθεί αλλά και να είχε ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ πρόσφατα πήρε πίσω την πρότασή της για εγκατάσταση του προσωρινού κινητού
εξοπλισμού (δίπλα στο Ενωσιακό γήπεδο) μετά από παρεμβάσεις του Σωματείου
Εργαζομένων του Δήμου και τις κινητοποιήσεις των Συλλόγων της περιοχής.

Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να αφήσει κατά μέρος τις παρελκυστικές πολιτικές και να αναλάβει με παρρησία τις ευθύνες της, απέναντι στους Πολίτες.

  • Να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το θέμα της ανακύκλωσης υλικών, επεκτείνοντας την στους 4 κάδους, ενημερώνοντας (πχ. μέσω των λογαριασμώννερού) και πείθοντας τους πολίτες να συμμετέχουν στην προσπάθεια.
  • Να δημιουργήσει μηχανισμό για την κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων πουμπορεί να αξιοποιήσει εμπλουτίζοντας το χώμα με φυσικό λίπασμα.
  • Αυτά τα δύο μέτρα θα βοηθήσουν στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων, πουδιατίθενται για ταφή.
  • Να γίνει άμεσα με επείγουσες διαδικασίες, επέκταση (καθ΄ ύψος και πλάτος) τουΧΥΤΑ Χαλκίδας με αναγκαία έργα, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του.Παράλληλα να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των έργων από τον Φο.Δ.Σ.Α, για τηνκατασκευή της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων Χαλκίδας(ΜΕΑ & ΧΥΤΥ).
  •  Οι Δημοτικές αρχές των Δήμων Χαλκιδέων, Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου,Καρύστου και Διρφύων – Μεσσαπίων, να απαιτήσουν την συνέχιση τηςλειτουργίας του ΧΥΤΑ Χαλκίδας και σε καμία περίπτωση να μην δεχτούν επιπλέονκόστος για τους δημότες και τους Δήμους.
MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia