Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού εντάχθηκε η Πράξη: «Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών mini λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς».

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη της ενιαίας “Δια- δημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου- Θεσπιέων.

 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά την προμήθεια δύο ηλεκτρικών μίνι λεωφορείων, τα οποία θα μεταφέρουν επιβάτες στο ιστορικό κέντρο της Λιβαδειάς. Κάθε λεωφορείο θα πληροί τα παρακάτω χαρακτηριστικά ως προς τους μεταφερόμενους επιβάτες:

 Ελάχιστος συνολικός αριθμός επιβατών 19.

 Ελάχιστος αριθμός καθήμενων επιβατών 9.

 Θέσεις ΑμεΑ 1.

Επίσης, κάθε όχημα θα είναι νέας κατασκευής, αστικού λεωφορειακού τύπου, κατηγορίας Μ2, κατάλληλα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τη μεταφορά καθήμενων και όρθιων επιβατών, ενιαίας αυτοφερόμενης κατασκευής (monocoque) και όχι μετασκευής, μονώροφο, με ηλεκτροκινητήρα έλξης, με χαμηλό δάπεδο, και χωρίς σκαλοπάτια στην πόρτα εισόδου – εξόδου των επιβατών κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό UN/ECE R107.

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 499.999,99 €.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Παρεμβαίνουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς και χρηματοδοτούμε με 500.000 ευρώ την προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών μίνι λεωφορείων σύγχρονου τύπου.»  Πρόκειται για μια παρέμβαση φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και προς τον κάτοικο ή τον επισκέπτη της Λιβαδειάς. Προγραμματίζουμε ανάλογες δράσεις και σε άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία πάντα με τον α΄ βαθμό αυτοδιοίκησης».

Από eXpressEvia